Поръчайте Ваш собствен онлайн магазин, разполагащ с всичко необходимо за развитието на успешен онлайн бизнес. Изграден на WordPress, с къстъм тема за дълбока интеграция с WooCommerce.

Платформата е подходяща за реализация на всякакъв вид продукти. Могат да се добавят НЕ ограничен брой продукти и категории. Магазинът се администрира лесно, без нужда от специални компютърни умения. Оптимизиран е за GoogleBingYahoo search и др.

Плащането е еднократно, без обвързване с договори и без последващи такси.

Цена: от 599 лв. без ДДС
Срок за изработка: от 10 до 30 работни дни

Базовата цена включва професионален електронен магазин, притежаващ всички необходими функционалности за да продавате продуктите си онлайн, качване на до 10 продукта, до 5 страници, On-Page seo оптимизация и обучение на клиента.